نظریه فرهنگ، برخورد فرهنگها و کاربرد شیوه‌های حل منازعه

ارسال شده در: فرهنگ, کنشگری | 0

کوین اَوروک برگرداننده: علی نگهبان «در این نوشتار قصد دارم که بر یک نظریه‌ی فرهنگی خاص تمرکز کنم، نظریه‌ای که از کارهای پرنفوذ دانشمند علوم سیاسی، ساموئل هانتینگتون برآمده است. اما هدف این نوشتار این نیست که تنها نظریه‌ی فرهنگ … ادامه یافت