جدل‌های مطرح در کنش خشونت‌پرهیز

ارسال شده در: خشونت‌پرهیزی | 0

نوشته : لین شیوِرز مترجم: علی نگهبان شماری از جدلهای عمدهٔ مطرح در نظریهٔ خشونت‌پرهیزی در پی می‌آید. این جزوهٔ فشردهٔ آموزشی برای به چالش کشیدن و روشن‌تر نمودن باورهای شما راجع به ماهیت کنش خشونت‌پرهیز طراحی شده است. فعالان … ادامه یافت

مسیر خشونت‌پرهیز به سوی آزادی

ارسال شده در: خشونت‌پرهیزی | 0

مایکل ن. نگلر برگردان: کانون ترجمه پارسی «خشونت‌پرهیزی بزرگترین قدرتی است که به بشریت اعطا شده است.» – مهاتما گاندی پیشگفتار قرن بیستم از خشونت‌های هولناک آسیب دید، اما از آن امتحان سخت نیروی جدیدی پدیدار شد که هدایت بشریت … ادامه یافت

ساتیاگراها: مرام خشونت‌پرهيزی گاندی

ارسال شده در: خشونت‌پرهیزی | 0

۱. “سات” یا “سَت“ به معنی حقيقت. به طور ضمنی معنی‌هایی هم‌چون ذهنيت باز، صداقت، و انصاف را نيز می‌رساند. الف) عقيده‌ها و باورهای هر فرد تنها بخشی از حقيقت را نمايندگی می‌کنند. ب) برای دستيابی به بخش بيشتری از حقيقت، بايد … ادامه یافت