نقش محوری فرهنگ در ستیزه‌های قومی

ارسال شده در: دگرگونی | 0

نوشته‌ی زیر به بررسی نقش فرهنگ در کنش سیاسی می‌پردازد و در آن به ویژه راه‌ها و چگونگی بهره‌گیری از فرهنگ و نمودهای فرهنگی را باز می‌نماید. در جامعه‌ای مانند ایران که جنبه‌هایی ویژه از فرهنگ و ادبیات نقشی بسیار … ادامه یافت